Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Biuro Rachunkowe ABC Małgorzata Chojnowska ul. Niemcewicza 33, 71-520 Szczecin biuro@biuro-abc.pl 91 812 20 56 / 91 422 12 18
:: 1% Podatku na Pomoc dla Kubusia ::

Aktualności - Biuro rachunkowe ABC w Szczecinie


Dodano: 2018-01-18

Opłata Recyklingowa

Zgodnie z definicją, która 1 stycznia 2018 r. zostanie dodana do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863, z późn. zm.), przez torby na zakupy z tworzywa sztucznego należy rozumieć torby na zakupy z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:

 • lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o ...
  Dodano: 2018-01-07

  Opodatkowanie VAT sprzedaży toreb na zakupy z tworzyw sztucznych

  1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy (1) wprowadzające opłatę recyklingową, którą należy pobrać od lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, oferowanych przy zakupach.

  Opłata ta jest pobierana przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego i wynosi 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego (2).

  WAŻNE:
  Dodano: 2017-03-19

  Odpowiedź na interpelację sygn. PT10.054.1.2017.TXZ.67E w sprawie odwrotnego obciążenia

  W związku z otrzymaną interpelacją nr 9331 z dnia 24 stycznia 2017 r

  w sprawie odwróconego opodatkowania usług budowlanych, uprzejmie informuję

  w kwestii określenia, czy dana usługa jest świadczona przez podwykonawcę i czy powinna zostać opodatkowana przez podatnika zgodnie z odwróconym obciążeniem należy mieć na uwadze, że do rozliczenia podatku od takiej transakcji przy zastosowaniu mechanizmu odwróconego obciążenia obowiązane są osoby prawne, jednostki o...
  Dodano: 2017-01-18

  Obowiązek regulowania dokumentów kosztowych w kwocie powyżej 15 000zł za pomocą rachunku bankowego

  Art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (taki sam w treści dotyczy osób prawnych) dodany został przez art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. (Dz.U.2016.780) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2017 r i stanowi, o:

  wyłączeniu możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej kwota płatności dotycząca transakcji określonej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa ra...
  Dodano: 2017-01-18

  Bankiet i usługi cateringowe kosztem uzyskania przychodu

  Wyrokiem z dnia 14 lipca 2014 roku I SA/Wr 1481/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił interpretację przepisów prawa podatkowego, a 12 stycznia 2017 roku NSA wyrokiem II FSK 3728/14 podtrzymał ten wyrok oddalając skargę kasacyjną.

  W zaskarżonej interpretacji Minister Finansów uznał, że koszty bankietu, jako koszty reprezentacji nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów na mocy przepisu art.16 ust.1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób pra...
  Dodano: 2017-01-13

  ZWROT PODATKU VAT W TERMINIE 25 DNI

  BYŁO:

  6. Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:

  1) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gos...
  Dodano: 2017-01-13

  Obniżenie kwoty podatku VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu oraz transakcjach, w których obowiązuje odwrotne obciążenie

  art.86

  BYŁO:

  (...) 10b. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w:

  1) ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a – powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny;

  2) ust. 2 pkt 4 lit. c – powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik:

  a) otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewn...
  Dodano: 2016-12-08

  Odwrotne opodatkowanie robót budowlanych

  Szanowni Państwo, z dniem 1 stycznia 2017 roku został dodany do ustawy o podatku od towarów i usług art.17

  1h. W przypadku usług wymienionych w poz. 2–48 załącznika nr 14 do ustawy przepis ust. 1 pkt 8 stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

  (...)

  Dotyczy to usług:

  Czytaj więcej

   

   

   


Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Biuro Rachunkowe ABC Małgorzata Chojnowska ul. Niemcewicza 33, 71-520 Szczecin biuro@biuro-abc.pl 91 812 20 56 / 91 422 12 18